Kto może wykonać zabieg laserowej korekty wzroku?

Zabiegi laserowej korekty wzroku cieszą się coraz większą popularnością wśród osób pragnących pozbyć się wad wzroku. W Polsce takie operacje są przeprowadzane od lat 90. XX wieku, a dzięki nowoczesnym technologiom ich skuteczność i bezpieczeństwo stale rosną. Czy jednak każdy może skorzystać z takiej metody poprawy swojego widzenia?

Wiek pacjenta

Wiek pacjenta ma kluczowe znaczenie dla kwalifikacji do zabiegu laserowej korekty wzroku. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, pacjent musi mieć ukończone 18 lat, ponieważ wcześniej jego wzrok może jeszcze ulec zmianom. Dodatkowo, niektóre metody korekcji wzroku, takie jak LASIK czy ReLEx SMILE, mają górny limit wiekowy wynoszący 45 lat. Po tej granicy zaleca się innego rodzaju zabiegi, np. wymianę soczewki oka na sztuczną.

Stabilność wady wzroku

Przed przystąpieniem do zabiegu laserowej korekty wzroku konieczne jest sprawdzenie stabilności wady wzroku pacjenta. W ciągu ostatnich dwóch lat nie powinna ona ulec istotnym zmianom – przynajmniej o 0,5 dioptrii. Stabilność wady wzroku jest ważna, ponieważ pozwala lekarzowi przeprowadzić zabieg z większą precyzją i zmniejsza ryzyko ewentualnych powikłań.

Stan zdrowia oka

Oprócz wieku i stabilności wady wzroku, ważne są również inne czynniki związane ze stanem zdrowia oka pacjenta. Przed zabiegiem laserowej korekty wzroku należy wykluczyć obecność schorzeń takich jak jaskra, zaćma, zwyrodnienie plamki żółtej czy zapalenie rogówki. Ponadto, pacjenci z cienką rogówką lub innymi nieprawidłowościami anatomicznymi mogą nie być kandydatami do tego rodzaju zabiegu.

Rodzaj wady wzroku

Nie wszystkie wady wzroku można skorygować za pomocą metody laserowej. Zabiegi te są najbardziej skuteczne w przypadku krótkowzroczności, dalekowzroczności oraz astygmatyzmu. W przypadku innych wad wzroku, takich jak presbiopia (starczowzroczność) czy keratokonus, konieczne może być zastosowanie innych metod leczenia, np. implantacji soczewek fakijnych lub stosowania specjalistycznych soczewek kontaktowych.